Sulje

Jokaisen kuun 1. lauantai on jaettu ja jokaisen kuun 1. maanantai huoltomaanantai

Katso tarkemmat aukioloajat

Saunatalo on avoinna myös helatorstaina

-Naisten päivät ovat maanantai ja torstai

-Miesten päivät tiistai, keskiviikko, perjantai ja lauantai

-Kuukauden ensimmäinen lauantai on on jaettu lauantai

Hinnasto

Jäsen

12 €

Vieras jäsenen seurassa

25 €

Jäsenen lapsi 7-15 v.

6 €

Lapsi alle 7 v.

ilmainen

11 saunomiskerran kortti

120€

3kk kortti - M / N

275€ / 115€

Vuosikortti - M / N

695€ / 275€

Suomen Saunaseura ry

Vaskiniementie 10, 00200 Helsinki
Kahvio/kassa 050 372 4167
(saunojen aukioloaikana)

Y-tunnus: 0116872-9

Tietosuojaseloste

Saunaseuran tarkoitus

Suomen Saunaseura vaalii perinteisiä, kohteliaita saunomistapoja, joiden perustana on toisten saunarauhan kunnioittaminen. Seura vaalii saunakulttuuria ja pyrkii kehittämään suomalaista saunaa ja edistämään sitä koskevaa tutkimusta.

Dosentti Markku Partisen, Skogbyn Uniklinikka, Rinnekoti-Säätiö, Kansainvälisessä Saunakongressissa 2006 pitämän luennon pohjalta.  

Tiedämme, että sauna rentouttaa fyysisesti ja henkisesti sekä antaa miellyttävän ja rauhallisen olon. Tutkimusten mukaan sauna vaikuttaa myönteisesti myös nukkumisen. Saunominen lisää syvän unen määrää ja riittävän syvä uni vaikuttaa positiivisesti muistitoimintoihin, oppimiseen ja ongelmanratkaisukykyyn. Hyvän unen kautta saunominen edesauttaa ajattelua ja siten tärkeiden päätösten tekemistä.   

Saunan vaikutus nukkumiseen

Putkonen ja Elomaa (1976) ovat julkaisseet toistaiseksi ainoan tutkimuksen, jossa on selvitetty saunomisen vaikutusta yöunen rakenteeseen. Rekisteröimällä viiden koehenkilön unta ilman saunaa ja saunomisen jälkeen he totesivat saunomisen lisäävän tilastollisesti merkitsevästi syvän unen määrää. Ensimmäisen kahden tunnin aikana syvä uni lisääntyi runsaalla 70%:lla ja kuuden tunnin aikana 45 %. Valveilla oleminen väheni saunomisen jälkeen tilastollisesti merkitsevästi.

Saunomisen suotuisa vaikutus nukahtamiseen ja yöunen laatuun selittynee osittain lämpötilamuutoksilla. Sisäisen lämpötilan kohottaminen nopeuttaa nukahtamista ja lisää syvän unen määrää.   

Syvä uni lisääntyy

Putkonen ja Elomaa selvittivät myös lämpötilan muutoksen vaikutuksia. Elimistön sisäinen lämpötila kohosi merkitsevästi noin 30 minuutin saunomisjakson aikana. Sitä seurasi lämpötilan lasku ja aivojen viileneminen, noin kaksi tuntia saunomisen jälkeen alkoi nukuttaa, ja syvän unen määrä lisääntyi (Putkonen ja Elomaa 1976).

Tutkimustulokset ihon lämpötilan muutosten vaikutuksista sopivat yhteen saunatutkimusten kanssa. Lämmittämällä käsien ja jalkojen ihoa saadaan suotuisa vaikutus nukahtamiseen ja unen laatuun. Saunomisen vaikutukset nukahtamiseen ja unen rakenteeseen selittyvät todennäköisesti suurilta osin muutoksilla aivojen hermovälittäjäaineissa.

Nukahtamisen kannalta tärkeä välittäjäaine on serotoniini. Noradrenaliini vaikuttaa myös keskeisesti unen rakenteeseen. Lämpötilan nousu lisää serotoniinin aineenvaihduntaa. Kehon lämpötilan nousu vaikuttaa myös noradrenaliiniin. Lämpötilan noustessa aivojen noradrenaliinin määrä vähenee, mikä liittyy vireystason laskuun ja syvän unen lisääntymiseen. Tämän hetkisen tiedon mukaan vaikutukset selittynevät siis suurimmaksi osaksi lämpötilamuutosten kautta, mutta toisaalta lämpötilan tarkka vaikutusmekanismi nukkumiseen on edelleen huonosti tunnettu.

Ensimmäiset kirjoitukset saunan vaikutuksesta yöuneen ovat jo vuodelta 1765. Martin totesi, että sauna parantaa usein ihmisten yöunen laatua, mutta joillakin se voi huonontaa yöunta.   Tutkittaessa nuorten suomalaisen miehen unihäiriöitä ja nukkumistottumuksia selvitettiin myös saunan vaikutuksia (Partinen 1982).   

Helpottaa nukahtamista

Saunomisen jälkeen nukahtaminen oli suurimmalla osalla helpompaa ja vaikeampaa vain noin kolmella prosentilla. Vastanneista kolmasosa koki, ettei sauna vaikuttanut nukahtamisnopeuteen. Sauna vaikutti parantavasti unen laatuun runsaalla 40%:lla. Suurimmalla osalla (noin 60%) se ei vaikuttanut merkittävästi unen laatuun ja vain kaksi prosenttia vastanneista ilmoitti nukkuvansa tavallista huonommin saunan jälkeen. Syy saunomisen aiheuttamaan yöunen huononemiseen on epäselvä, mutta se voi liittyä esimerkiksi migreenin esiintymiseen.

Saunominen siis helpottaa nukahtamista ja parantaa yleensä nukkumisen laatua. Täten se antaa unen kautta paremman mahdollisuuden ajatteluprosesseille ja tärkeille päätöksille. 

Sivun tekstit on koonnut Raili Vihavainen.