Sulje

Jokaisen kuun 1. lauantai on jaettu ja jokaisen kuun 1. maanantai huoltomaanantai

Katso tarkemmat aukioloajat

Saunatalo on avoinna myös helatorstaina

-Naisten päivät ovat maanantai ja torstai

-Miesten päivät tiistai, keskiviikko, perjantai ja lauantai

-Kuukauden ensimmäinen lauantai on on jaettu lauantai

Hinnasto

Jäsen

12 €

Vieras jäsenen seurassa

25 €

Jäsenen lapsi 7-15 v.

6 €

Lapsi alle 7 v.

ilmainen

11 saunomiskerran kortti

120€

3kk kortti - M / N

275€ / 115€

Vuosikortti - M / N

695€ / 275€

Suomen Saunaseura ry

Vaskiniementie 10, 00200 Helsinki
Kahvio/kassa 050 372 4167
(saunojen aukioloaikana)

Y-tunnus: 0116872-9

Tietosuojaseloste

Saunaseuran tarkoitus

Suomen Saunaseura vaalii perinteisiä, kohteliaita saunomistapoja, joiden perustana on toisten saunarauhan kunnioittaminen. Seura vaalii saunakulttuuria ja pyrkii kehittämään suomalaista saunaa ja edistämään sitä koskevaa tutkimusta.

Jäsenhakemusten vastaanotto

Hakuohjeet Saunaseuran sähköistä jäsenhakemusta varten
Verkossa olevassa jäsenhakemuslomakkeessa kysytään hakijan henkilötiedot. Linkki lomakkeeseen jaetaan ennen hakemusten vastaanoton alkua jäsenistölle sähköpostitse sekä Saunaseuran kotisivuille.

Hakijan yhteystietojen lisäksi tarvitaan kahden, yli viisi vuotta seuran jäsenenä olleen henkilön suositus. Suosittelijoilta tarvitaan jäsenhakemukseen jäsennumero, suosittelijan nimi, sekä puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Nämä tiedot on syytä selvittää etukäteen ennen hakemuksen täyttämistä. Hakemusta ei voi jättää puutteellisena.

Suosittelijat saavat tiedon suosittelustaan sähköpostiinsa kun sähköinen hakemus lähetetään.

Yleistä hakuprosessista
Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä.

Jäseniä voidaan hyväksyä aikaisintaan toukokuun puolivälissä kun eroavien ja erotettavien jäsenten määrä on tiedossa.

Kaikkia hakeneita jäseniä ei automaattisesti oteta jäseneksi.

Vuodesta 2023 alkaen vastaanotetut hakemukset jäävät automaattisesti jonoon. Mikäli hakija haluaa pysyä jonossa seuraavan kalenterivuoden, tulee hänen maksaa jonotusmaksu

Jonotusmaksu
Mikäli hakijaa ei kuluvana vuonna hyväksytä, voi hän jäädä jonoon seuraavaksi kalenterivuodeksi maksamalla jonotusmaksun. Jonotusmaksun suuruus on 10 euroa ja se peritään kalenterivuoden alussa. Esimerkiksi vuonna 2023 jonoon jäävien maksu peritään vuoden 2024 alussa. Mikäli jäsenhakujonossa oleva henkilö ei maksa jonotusmaksua ajoissa, poistetaan hänet jonosta.

Jonotuskäytännön on tarkoitus vähentää uudelleen tehtävien hakemusten määrää ja mahdollistaa halukkaille jonossa pysyminen.

Jäseneksi hakeminen

Johtokunta hyväksyy yhdistyksen jäseneksi kahden suosittelijan suositteleman henkilön, joka haluaa olla mukana Saunaseuran toiminnassa ylläpitämällä, kehittämällä ja levittämällä perinteistä suomalaista saunakulttuuria ja siihen liittyviä hyviä saunatapoja. Seuraan liittyessään jäsen hyväksyy Vaskiniemessä tapahtuvien toimittajien vierailut haastatteluineen ja kuvauksineen, mutta hänen ei edellytetä olevan mukana jutun tai ohjelman teossa. Seura pitää jäsenistään Yhdistyslain mukaista jäsenrekisteriä. Jäsenhakemuksen seuralle jättänyt on tietoinen ja hyväksyy sen, että hänen henkilötietojaan voidaan käsitellä EU:n tai ETA:n ulkopuolella. Jäsenrekisterin rekisteriselosteen löydät täältä.

Suosittelijat

Suosittelijoina saavat toimia kaikki viisi vuotta seuran jäseninä olleet henkilöt. Jäsen voi suositella korkeintaan yhtä henkilöä yhden vuoden aikana. Suosittelu ei ole riippuvainen hakemuksen hyväksymisajankohdasta, vaan jättöajankohdasta. Suosittelijan velvollisuus on huolehtia, että uusi jäsen saa riittävän perehdytyksen Saunaseuran toimintaan ja saunatapoihin. Ensimmäisellä kerralla uuden jäsenen tullessa saunomaan on suosittelijan tultava mukaan tai huolehdittava, että uudella jäsenellä on perehdyttäjänä joku muu seuran jäsen. 

Jäsenmaksut

Henkilöjäsenen liittymis- ja jäsenmaksut: 

  • Kertaluonteinen liittymismaksu on 400 euroa ja jäsenmaksu 125 euroa
  • Nuorisojäsen (15–21 -vuotias) maksaa liittyessään vain jäsenmaksun

Yhteisön ja yrityksen jäsenmaksu on aatteelliselle yhteisölle 500 euroa ja yritykselle 2000 euroa.   

Seurasta eroaminen ja erottaminen

Voit erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran toiminnanjohtajalle. Sähköpostitse lähetetty ilmoitus riittää. Johtokunta voi myös erottaa jäsenen yhdistyslaissa mainituilla perusteilla tai jos hänen jäsenmaksunsa on 3 kuukautta jäsenmaksun eräpäivän jälkeen suorittamatta tai jos hän rikkoo tahallisesti ja toistuvasti Seuran suosituksia viihtyisään saunomiseen.