Sulje

Jokaisen kuun 1. lauantai on jaettu ja jokaisen kuun 1. maanantai huoltomaanantai

Katso tarkemmat aukioloajat

Saunatalo on avoinna myös helatorstaina

-Naisten päivät ovat maanantai ja torstai

-Miesten päivät tiistai, keskiviikko, perjantai ja lauantai

-Kuukauden ensimmäinen lauantai on on jaettu lauantai

Hinnasto

Jäsen

12 €

Vieras jäsenen seurassa

25 €

Jäsenen lapsi 7-15 v.

6 €

Lapsi alle 7 v.

ilmainen

11 saunomiskerran kortti

120€

3kk kortti - M / N

275€ / 115€

Vuosikortti - M / N

695€ / 275€

Suomen Saunaseura ry

Vaskiniementie 10, 00200 Helsinki
Kahvio/kassa 050 372 4167
(saunojen aukioloaikana)

Y-tunnus: 0116872-9

Tietosuojaseloste

Saunaseuran tarkoitus

Suomen Saunaseura vaalii perinteisiä, kohteliaita saunomistapoja, joiden perustana on toisten saunarauhan kunnioittaminen. Seura vaalii saunakulttuuria ja pyrkii kehittämään suomalaista saunaa ja edistämään sitä koskevaa tutkimusta.

Suomen Saunaseuran kevätkokous 2020 järjestetään 15.6.

Uutisarkisto

01.06.2020

TERVETULOA KEVÄTKOKOUKSEEN 2020

Suomen Saunaseuran johtokunta on päättänyt pitää vuoden 2020 kevätkokouksen noudattaen Lakia väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 -epidemian leviämisen rajoittamiseksi (https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2020/20200290)

Osallistujamäärä tullaan rajaamaan jäsenistön puolelta 40 henkilöön kokoontumisrajoitusten mukaisesti. Kokoukseen otetaan vastaan sitovat ennakkoilmoittautumiset. Mikäli ilmoittautumisia tulee yli 40, tullaan kevätkokous siirtämään. Ilmoittaudu kevätkokoukseen osallistujaksi täällä
Ilmoittautumiset ovat sitovia. Ilmoittaudu viimeistään 8.6. kello 14.00 mennessä.

Jäsenistön on mahdollista oman osallistumisen sijaan luovuttaa äänensä valtakirjalla kokoukseen osallistuvalle, luottamalleen henkilölle. Kokouksessa mahdollisesti järjestettävissä äänestyksissä saman asiamiehen edustamien jäsenten tai valtuutettujen yhteenlaskettu äänimäärä on enintään kymmenesosa kokouksessa edustettujen jäsenten tai valtuutettujen yhteenlasketusta äänimäärästä.

Muista myös halutessasi ilmoittautua ehdokkaaksi nimitysvaliokuntaan. Ilmoittaudu ehdokkaaksi nimitysvaliokuntaan täällä

Ehdokkaaksi voi ilmoittautua vielä kokouksessa. Lomake on tarkoitettu niille, jotka eivät esimerkiksi pääsisi kokoukseen. Sähköisellä lomakkeella ehdolle ilmoittautuneiden nimet ja esittelyt julkaistaan 13.6. kevätkokous-sivulla

Kevätkokouksesta pyritään järjestämään videolähetys, jonka kautta kokousta on mahdollista seurata etänä.

Kutsu kevätkokoukseen 2020

Tervetuloa Suomen Saunaseuran kevätkokoukseen maanantaina 15.6.2020 klo 17.00! Kevätkokous järjestetään Kokoushotelli Hanasaaressa, osoitteessa Hanasaarenranta 5.
Ilmoittaudu kevätkokoukseen täällä. Ilmoittaudu viimeistään 8.6. kello 14.00 mennessä.

Kevätkokouksen ohjelma
17.00 – Ilmoittautuminen ja valtakirjojen tarkistaminen
17.15 – Asettautuminen kokoustilaan
17.30 – Kevätkokous alkaa

Esityslista

 1. Kokouksen avaus, puheenjohtaja Hannu Saintula
 2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjan tarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta
 3. Kokouksen laillisuuden toteaminen
 4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
 5. Tilinpäätöksen 31.12.2019 esittely (Liite: Tilinpäätös ja toimintakertomus)
 6. Toimintakertomuksen esittely
 7. Tuloslaskelman ja taseen esittely
 8. Tilintarkastuskertomuksen esittäminen (Liite: Tilintarkastuskertomus)
 9. Tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tuloslaskelman sekä taseen vahvistaminen
 10. Vastuuvapaudesta päättäminen johtokunnalle ja toiminnanjohtajalle
 11. Jäsenaloitteet
 12. Nimitysvaliokunnan valinta
 13. Muut mahdolliset asiat
 14. Kokouksen päättäminen

Suomen Saunaseuran sääntöjen mukaan kevätkokouksessa:

 1. esitetään ja käsitellään edellisen tilikauden tuloslaskelma ja tase sekä tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus
 2. esitetään ja käsitellään tilintarkastajien/ tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan kertomus ja
 3. päätetään toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vahvistamisesta sekä
 4. vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja toiminnanjohtajalle ja
 5. valitaan nimitysvaliokunta, johon nimetään 3-5 jäsentä. Nimitysvaliokunnan tehtävänä on esittää syyskokoukselle ehdotus johtokunnan jäsenten lukumäärästä 8-10 sekä tehdä ehdotus ehdokkaista johtokunnan puheenjohtajaksi ja johtokunnan erovuoroisten jäsenten tilalle valittavista ehdokkaista.
 6. käsitellään muut johtokunnan esittämät asiat ja/ tai Seuran 10 jäsenen yhdessä johtokunnalle vähintään 21 päivää ennen kokousta jättämät esitykset käsiteltäväksi asiaksi kevätkokouksessa, joista kevätkokoukselle on esitettävä johtokunnan lausunto ja päätösehdotus.

Kokousmateriaalit
Esityslista ja kokouskutsu: https://sauna.vanhat.fi/wp-content/uploads/2020/06/Esityslista-ja-kokouskutsu.pdf
Tilinpäätös: https://sauna.vanhat.fi/wp-content/uploads/2020/06/Tilinpäätös-2019-allekirjoitettu.pdf
Toimintakertomus: https://sauna.vanhat.fi/wp-content/uploads/2020/06/Toimintakertomus-2019.pdf
Tilintarkastuskertomus: https://sauna.vanhat.fi/wp-content/uploads/2020/06/Tilintarkastuskertomus-2019.pdf
Ennakkoon saapuneet kysymykset ja vastaukset: https://sauna.vanhat.fi/wp-content/uploads/2020/06/Ennakkoon-lähetetyt-kysymykset-vastauksineen.pdf
Valtakirjapohja: https://sauna.vanhat.fi/wp-content/uploads/2020/06/Valtakirjapohja.pdf

ILMOITTAUTUMINEN KEVÄTKOKOUKSEEN JA NIMITYSVALIOKUNTAAN
Ilmoittaudu kevätkokoukseen osallistujaksi täällä
Ilmoittaudu ehdokkaaksi nimitysvaliokuntaan täällä