Sulje

Jokaisen kuun 1. lauantai on jaettu ja jokaisen kuun 1. maanantai huoltomaanantai

Katso tarkemmat aukioloajat

Saunatalo on avoinna myös helatorstaina

-Naisten päivät ovat maanantai ja torstai

-Miesten päivät tiistai, keskiviikko, perjantai ja lauantai

-Kuukauden ensimmäinen lauantai on on jaettu lauantai

Hinnasto

Jäsen

12 €

Vieras jäsenen seurassa

25 €

Jäsenen lapsi 7-15 v.

6 €

Lapsi alle 7 v.

ilmainen

11 saunomiskerran kortti

120€

3kk kortti - M / N

275€ / 115€

Vuosikortti - M / N

695€ / 275€

Suomen Saunaseura ry

Vaskiniementie 10, 00200 Helsinki
Kahvio/kassa 050 372 4167
(saunojen aukioloaikana)

Y-tunnus: 0116872-9

Tietosuojaseloste

Saunaseuran tarkoitus

Suomen Saunaseura vaalii perinteisiä, kohteliaita saunomistapoja, joiden perustana on toisten saunarauhan kunnioittaminen. Seura vaalii saunakulttuuria ja pyrkii kehittämään suomalaista saunaa ja edistämään sitä koskevaa tutkimusta.

Uudet ohjeet jäsenten saunomisoikeuksiin ja vierailukäytäntöihin

Uutisarkisto

28.05.2019

 

HUOM!  Ohjeiden perässä on johtokunnan jäsenen  Antti Lavosen haastattelujoka tullaan julkaisemaan Sauna-lehdessä 2/19

 

Ohjeet: Saunomisoikeudet ja Vaskiniemen saunatalon vierailukäytännöt

 

 1. Yleistä

Suomen Saunaseura ry:n (”Seura”) sääntöjen 6 §:n 1. kappaleen mukaan:

Seuran hallituksena toimii johtokunta, joka hoitaa Seuran asioita ja taloutta sekä johtaa toimintaa.”

Seuran sääntöjen 12 §:n 1. kappaleen mukaan:

”Seuran eri jäsenten saunomisoikeuksista ja -maksuista Seuran saunarakennuksessa päättää vuosittain johtokunta.

Tämä ohjesääntö on annettu ja vahvistettu em. sääntökohtien ja yhdistyslain (503/1989, muutoksineen) perusteella johtokunnan kokouksessa 10.4.2019.

 

 1. Jäsenten saunomisoikeus

Seuran sääntöjen 3 §:n mukaan Seuralla voi olla seuraavan tyyppisiä jäseniä:

 1. kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet
 2. ainaisjäsenet
 3. varsinaiset jäsenet
 4. nuorisojäsenet
 5. ulkomaiset jäsenet
 6. yhteisöjäsenet
 7. kannatusjäsenet

Edellä mainittujen jäsenten osalta kaikkien muiden paitsi yhteisöjäsenten ja kannatusjäsenten osalta pääsy Vaskiniemen saunatalolle saunomaan erikseen kulloinkin vahvistettuina miesten ja naisten saunomisaikoina (saunomisoikeus) on lähtökohtaisesti rajoittamaton.

Seuralla on kuitenkin oikeus evätä jäsenen saunomisoikeus joko kertaluonteisesti, määräajaksi tai toistaiseksi seuraavin perustein:

 • Seuran jäsenmaksu on erääntynyt ja maksamatta;
 • Jäsenellä on maksamatta muita Seuran häneltä perimiä ja erääntyneitä maksuja (kuten liittymismaksu, saunomismaksu tai kahvion saatavia);
 • Jäsen ei esitä sisäänkirjautumisen yhteydessä jäsenkorttiaan tai pysty luotettavalla tavalla todistamaan henkilöllisyyttään kuvallisella henkilöllisyystodistuksella;
 • Jäsen on selvästi päihtynyt tai huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena; tai
 • Jäsen ja/tai hänen vieraansa on toistuvasti rikkonut Seuran johtokunnan vahvistamia, Seuran sääntöjen 12.2 §:n perusteella antamia suosituksia viihtyisästä saunomisesta ja saunarauhasta saunatalolla, eikä jäsen ole, saatuaan asiasta johtokunnan huomautuksen, korjannut menettelyään. Saunarauhaan saunatalossa kuuluu myös asiallinen ja kohtelias käytös saunantalon henkilökuntaa kohtaan.

Kertaluonteisen saunomisoikeuden epääminen tapahtuu em. perustein joko kahvion henkilökunnan tai toiminnanjohtajan toimesta. Myös Seuran johtokunnan puheenjohtaja tai jäsen voi paikalla ollessaan kahvion henkilökunnan pyynnöstä todeta kertaluonteisen epäämisen.

Määräaikaisen tai toistaiseksi voimassaolevan saunomisoikeuden epäämistä koskevan päätöksen tekee Seuran johtokunta. Kuitenkin, Seuran jäsenten, joiden jäsenmaksu tai muita Seuran häneltä perimiä maksuja on erääntynyt ja maksamatta, saunomisoikeus on tällä johtokunnan vahvistamalla ohjesäännöllä ilman eri päätöstä evätty toistaiseksi, kunnes Seura on vastaanottanut erääntyneiden maksujen suoritukset. (Seuran sääntöjen 5 §:n perusteella jäsenmaksun laiminlyönti, samoin kuin em. Seuran saunomissuositusten tahallinen ja toistuva rikkominen voivat johtaa myös jäsenen erottamiseen.)

Seuran jäsenen saunomisoikeus on henkilökohtainen. Se ei ole siirrettävissä tai edes kertaluonteisesti osoitettavissa kolmannelle taholle. Sanottu koskee myös jäsenen kanssa samassa taloudessa asuvaa perheenjäsentä (ks. alaikäiset perheenjäsenet jäljempänä kohdassa 3). Jäsenen on sisäänkirjautumisen yhteydessä esitettävä pyydettäessä kuvallinen henkilöllisyystodistus.

Kannatusjäsenillä ei ole saunomisoikeutta. Yhteisöjäsenen kahdella edustajalla kerrallaan (per saunomiskerta) on saunomisoikeus, edellyttäen että yhteisöjäsen on ilmoittanut edustajansa/edustajiensa ja heidän mahdollisten, kohdan 5 (Jäsenten vieraiden saunominen) mukaisesti tuotavien vieraiden henkilöllisyydet etukäteen hyvissä ajoin toiminnanjohtajalle, joka lähettää kyseisen tiedon kahvioon käyntipäivänä. Yhteisöjäsenen edustajan on voitava luotettavalla tavalla todistaa henkilöllisyytensä sisäänkirjautumisen yhteydessä (esimerkiksi kuvallisella henkilöllisyystodistuksella). Yhteisöjäsenen edustajien saunomisoikeus voidaan evätä tai rajoittaa soveltuvin osin samoilla perusteilla kuin yllä on vahvistettu muiden jäsenten osalta.

 

 1. Jäsenten lasten ja perheenjäsenten saunominen

Saunomisoikeuden omaavalla Seuran jäsenellä on oikeus tuoda mukanaan saunataloon saunomaan alaikäiset lapsensa ja samassa taloudessa asuvat muut alaikäiset lapset. Johtokunta korostaa kyseisen jäsenen vastuuta lapsista koko saunatalossa vierailun ajan. Tähän sisältyy myös jäsenen jakamaton vastuu siitä, että ikänsä puolesta valvontaa ja opastusta tarvitsevat lapset (myös mahdollisen vieraan lapsi) ovat kyseisen jäsenen välittömässä valvonnassa koko vierailun ajan. Pieniä lapsia ei voi esimerkiksi jättää kahvioon saunassa käynnin ajaksi ilman kyseisen jäsenen valvontaa.

Johtokunta päättää erikseen perhesaunoista, niiden ajankohdista ja niissä kulloinkin noudatettavista saunomiskäytännöistä.

 

 1. Saunomismaksut ja muut saunatalon maksut

Johtokunta vahvistaa vuosittain saunatalon saunomismaksut, huomioiden kuitenkin seuraavat asiat:

 • Johtokunnan puheenjohtaja ja johtokunnan jäsenet ovat vapautettu saunomismaksusta niin kauan kuin he toimivat johtokunnan puheenjohtajana tai jäsenenä (Seuran säännöt, 12.3 §);
 • Johtokunta on em. sääntökohdan perusteella päättänyt toistaiseksi myös, että ne Seuran jäsenet, jotka johtokunta on kulloinkin nimittänyt Seuran eri toimikuntiin, ovat vapautettu saunomismaksusta niin kauan kuin heidän toimikuntanimityksensä on voimassa; ja
 • Johtokunnan puheenjohtajalla ja johtokunnan jäsenillä sekä Seuran nimeämillä edustajilla International Sauna Association:ssa on oikeus tuoda Seuran nimissä vieraita saunamaksuista vapaina tutustumaan Seuran toimintaan ja saunataloon, edellyttäen että ko. Seuran edustaja sopii tästä hyvissä ajoin etukäteen toiminnanjohtajan kanssa.

Saunataloon kohdan 5 (Jäsenten vieraiden saunominen) mukaisesti tuotavien vieraiden mahdollisesti maksamatta jääneistä sauna-, kahvio- tai muista saunatalon maksuista suhteessa Seuraan vastaa kyseisen vieraan saunataloon tuonut Seuran jäsen. Vieraita isännöivä jäsen myös maksaa omat ja vieraansa/vieraidensa maksut kahvion kassalla.

 


 

Johtokunnan jäsenen  Antti Lavosen haastattelu:

Selkeät ja kattavat ohjeet kaikkien etu – Uudet ohjeet jäsenten saunomisoikeuksiin ja vierailukäytäntöihin

 

Saunaseuran sääntöjen mukaisesti johtokunta päättää eri jäsenten saunomisoikeuksista ja -maksuista. Erilaiset saunomisoikeudet ja vierailijakäytännöt on nyt koottu kattavasti yhteen ohjesääntöön, joka astuu voimaan kesätauon jälkeen.

– Erilaisten, aiemmin tehtyjen johtokunnan päätösten ja linjausten vuoksi saunatalolle oli syntynyt kirjava joukko erilaisia saunomis- ja vierailijakäytäntöjä. Yhtenäiset ohjeet ovat sekä saunantaloa käyttävien jäsenten että henkilökunnan etu. Toisaalta jäsenmäärän ja saunatalon suosion kasvaessa saunatalolla käy huomattavasti enemmän jäseniä vieraineen kuin ehkä kymmenisen vuotta sitten. On selvää, että sääntöjen on oltava samat kaikille, toteaa johtokunnan jäsen Antti Säiläkivi.

– Aiempien johtokuntien käytäntöjä yhteen kerätessä ja saunatalon toimijoita haastatellessa tuli valitettavasti ilmi myös suoranaisia väärinkäytöksiä saunatalossa käyntien ja erilaisten maksujen kanssa. Toivottavasti tämä ohjesääntö nyt tarjoaa riittävän tehokkaat keinot puuttua myös niihin. Ensisijaisesti johtokunta toki toivoo, että jäsenet noudattavat niin tätä ohjesääntöä kuin saunarauhan ja viihtyisyyden saunatalolla takaavia suosituksia, Säiläkivi lisää.

 

Kaikki jäsenet yhdenvertaisia

Johtokunta päätti alkuvuodesta ohjesäännön laatimisesta. Antti Säiläkivi otti johtokunnassa vetovastuun tästä ohjeiden valmistelusta.

– Kävin läpi jäsenten ja vieraiden kävijäkäytäntöjä yhdessä toiminnanjohtajan ja kahvilapäällikön kanssa ja koostimme kaikki erilaiset käytännöt yhteen. Ne kirjattiin ohjesäännön luonnokseen, jota käsiteltiin kahdessa johtokunnan kokouksessa ja huhtikuun kokouksessa ne viimeisteltiin ja hyväksyttiin, Säiläkivi kertoo.

Hänen mukaansa ohjesäännöt sisältävät kaikki olennaiset, aiemmin saunatalolla käytössä olleet saunomis- ja vierailijakäytännöt. Muutamiin niistä johtokunta päätti kuitenkin tehdä muutoksia ja tarkennuksia. Uusilla ohjeilla halutaan varmistaa jäsenten yhdenmukainen kohtelu, saunaseuran eri maksuista huolehtiminen, jäsenten henkilöllisyyden ja saunomisoikeuden todentaminen, kahvion henkilökunnan työn tehostaminen ja sisään- sekä uloskirjautumisten sujuvoittaminen sekä jäsenten mukana saunatalolla vierailevien alaikäisten lasten turvallisuus.

 

Kaksi vierasta ja isäntä maksaa

Yksi keskeisimmistä uusista ohjeista on se, että jäsen maksaa aina vieraansa tai vieraidensa saunomis- ja kahviomaksut kassalle. Mikäli jäsen haluaa periä nämä vieraaltaan, tähän ei luonnollisesti ole estettä, mutta suhteessa seuraan vieraiden maksuista vastaa aina isäntänä toimiva seuran jäsen.

Jäsenellä on oikeus tuoda mukanaan saunaan kaksi vierasta kerrallaan.

– Tämä sääntöhän on ollut voimassa tähänkin asti, mutta jäsenet ovat kuitenkin saattaneet tuoda mukanaan isommankin porukan. Näin ei kuitenkaan ole ikinä ollut tarkoitus, sillä saunatalo on pääasiallisesti jäsenten käyttöön tehty, eikä kapasiteettimme tai viihtyisä saunominen mahdollista esimerkiksi laajemman lenkkiporukan isännöintiä – niin mukavia kuin tällaiset sosiaaliset aktiviteetit ovatkin, Antti Säiläkivi toteaa.

Poikkeuksen vierailijakäytännöstä muodostaa edelleen perjantai, joka on rauhoitettu vain jäsenten saunomiseen. Silloin saunataloon ei voi tuoda vieraita.

 

Lapset tervetulleita vanhempien valvonnassa

Ohjesäännössä on nyt selkeästi mainittu jo aiemminkin voimassa ollut, mutta käytännössä laveasti noudatettu käytäntö lasten saunomisesta. Jäsenellä on oikeus tuoda saunaan mukanaan alaikäiset lapsensa ja samassa taloudessa mahdollisesti asuvat muut alaikäiset lapset. Yli 18-vuotiaat lapsensa jäsen voi tuoda saunaan normaalina vieraana.

– Alaikäisten lasten osalta johtokunta haluaa kiinnittää huomiota siihen, että ikänsä puolesta valvontaa ja opastusta tarvitsevien pienimpien saunojien on oltava vanhempansa välittömässä valvonnassa koko vierailun ajan. Pieniä lapsia ei voi esimerkiksi jättää takkahuoneeseen yksin leikkimään saunomisen ajaksi. Lasten valvonta on turvallisuuskysymys, mutta tähän liittyy vahvasti myös ajatus siitä, että lasten kanssa saunataloon tultaessa heidän kanssaan saunotaan, rentoudutaan ja vietetään aikaa yhdessä. Saunatalon kännykkä- ja älylaitekielto koskee niin aikuisia kuin lapsiakin, Antti Säiläkivi muistuttaa.

Väärinkäytöksiin ja erääntyneisiin maksuihin joudutaan valitettavasti puuttumaan hieman aiempaa ankarammin.

– Tästedes nämä johtavat saunomisoikeuden menettämiseen joko määräajaksi tai toistaiseksi. Tällä sinänsä valitettavalla keinolla halutaan turvata jäsenten yhdenvertainen kohtelu ja saunarauha Vaskiniemessä.

 

Ohjesäännöt tutuiksi ajoissa!

Antti Säiläkivi toivoo, että jokainen seuran jäsen tutustuu ohjesääntöön huolella ennen elokuun alkua, jolloin ohjesääntö otetaan käyttöön.

– Näin varmistetaan se, ettei Vaskiniemeen kesätauon jälkeen palattaessa ensimmäisillä saunakerroilla synny harmillisia yllätyksiä. Ohjesääntö on annettu jäsenistön eduksi, pelisääntöjen selkeyttämiseksi ja niiden noudattamiseksi sekä saunatalon viihtyisyyden ja turvallisuuden lisäämiseksi. Mitään ihmeellisiä kiristyksiä tai U-käännöksiä ei ole saunatalolla käynteihin tehty, Antti Säiläkivi toteaa.