Sulje

Jokaisen kuun 1. lauantai on jaettu ja jokaisen kuun 1. maanantai huoltomaanantai

Katso tarkemmat aukioloajat

Saunatalo on avoinna myös helatorstaina

-Naisten päivät ovat maanantai ja torstai

-Miesten päivät tiistai, keskiviikko, perjantai ja lauantai

-Kuukauden ensimmäinen lauantai on on jaettu lauantai

Hinnasto

Jäsen

12 €

Vieras jäsenen seurassa

25 €

Jäsenen lapsi 7-15 v.

6 €

Lapsi alle 7 v.

ilmainen

11 saunomiskerran kortti

120€

3kk kortti - M / N

275€ / 115€

Vuosikortti - M / N

695€ / 275€

Suomen Saunaseura ry

Vaskiniementie 10, 00200 Helsinki
Kahvio/kassa 050 372 4167
(saunojen aukioloaikana)

Y-tunnus: 0116872-9

Tietosuojaseloste

Saunaseuran tarkoitus

Suomen Saunaseura vaalii perinteisiä, kohteliaita saunomistapoja, joiden perustana on toisten saunarauhan kunnioittaminen. Seura vaalii saunakulttuuria ja pyrkii kehittämään suomalaista saunaa ja edistämään sitä koskevaa tutkimusta.

Suomen Saunaseuran uutiskirje 7/2020

Uutisarkisto

15.05.2020

Sisältö

1. Saunatalo pyritään avaamaan 22.6.
2. Kevätkokous 15.6.
3. Saunan 2 lattiaremontti käynnissä ja Saunaan 6 uudet porrasvalaistukset

Saunatalo pyritään avaamaan 22.6.
Suomen Saunaseuran johtokunta on päättänyt alkaa valmistelemaan Saunataloa avaamiseen siten, että Saunatalo saataisiin auki 22.6.

Saunatalon avaamista olisi joka tapauksessa jouduttu viivästyttämään aiemmasta suunnitelmasta noin viikon verran remonttien vuoksi. Samalla Saunaseuran johtokunta haluaa varmistaa avaamista koskevat erityisrajoitukset, joita AVI valmistelee tällä hetkellä.

Saunaseura pyrkii tekemään kaikki mahdolliset valmistelevat toimenpiteet ja laatimaan suunnitelman Saunatalon avaamista varten. Tällä hetkellä ei ole varmaa miten esimerkiksi henkilömäärien suhteen toimitaan, mutta on oletettavissa että Saunatalossa kerralla olevien saunojien määrää tullaan rajoittamaan. Saunatalon kahvion palvelut tulevat myös näillä näkymin olemaan suppeammat Saunatalon avautuessa. Tämä vaatii erittäin toimivaa ja sujuvaa yhteistoimintaa jäsenistöltä ja Saunatalon henkilökunnalta.

Tartuntariskin minimoimiseksi Saunatalolla tullaan käyttämään toistaiseksi vain korttimaksua.

Saunatalon pitkän kiinniolon seurauksena ja tehtyjen remonttien laajuuden ansiosta Saunatalo ei kuitenkaan tule sulkeutumaan normaalivuosien pituisen kesätauon ajaksi.

Lisätietoa siitä miten ja millaisin toimenpitein Saunatalo tullaan avaamaan, tullaan jakamaan Saunaseuran kanavissa.
Kevätkokous 15.6.
Suomen Saunaseuran johtokunta on päättänyt, että 15.6. oleva kevätkokous järjestetään fyysisenä kokouksensa.

Kokous tullaan järjestämään Hanasaaressa maanantaina 15.6. kello 17.00 alkaen. Tarkempi kokouskutsu toimitetaan sähköisesti sähköpostitse ja Saunaseuran sivuille.

Osallistujamäärä tullaan rajaamaan jäsenistön puolelta 40 henkilöön kokoontumisrajoitusten mukaisesti. Kokoukseen otetaan vastaan sitovat ennakkoilmoittautumiset. Jäsenistön on mahdollista oman osallistumisen sijaan luovuttaa äänensä valtakirjalla kokoukseen osallistuvalle, luottamalleen henkilölle. Tarkempi ilmoittautumislomake tullaan lähettämään kokouskutsun yhteydessä.

Johtokunta punnitsi etäkokouksen mahdollisuutta, mutta tämän ei nähty olevan kaikille jäsenille tasavertainen. Lisäksi soljuvan keskustelun nähtiin häiriintyvän digitaalisen alustan vuoksi.

  Suomen Saunaseuran sääntöjen mukaan kevätkokouksessa:
1. esitetään ja käsitellään edellisen tilikauden tuloslaskelma ja tase sekä tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus
2. esitetään ja käsitellään tilintarkastajien/ tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan kertomus ja
3. päätetään toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vahvistamisesta sekä
4. vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja toiminnanjohtajalle
5. ja valitaan nimitysvaliokunta, johon nimetään 3-5 jäsentä. Nimitysvaliokunnan tehtävänä on esittää syyskokoukselle ehdotus johtokunnan jäsenten lukumäärästä 8-10 sekä tehdä ehdotus ehdokkaista johtokunnan puheenjohtajaksi ja johtokunnan erovuoroisten jäsenten tilalle valittavista ehdokkaista.
6. käsitellään muut johtokunnan esittämät asiat ja/ tai Seuran 10 jäsenen yhdessä johtokunnalle vähintään 21 päivää ennen kokousta jättämät esitykset käsiteltäväksi asiaksi kevätkokouksessa, joista kevätkokoukselle on esitettävä johtokunnan lausunto ja päätösehdotus.

Ennen kokousta jokaisen Saunaseuran jäsenen on mahdollista lähettää kysymyksiä ja kommentteja kokousmateriaaleista sähköisellä lomakkeella. Johtokunta vastaa esille nousseisiin kysymyksiin ja kommentteihin kirjallisesti ennen kevätkokousta. Kevätkokouksen materiaalien kommentointiin ja kysymysten esittämiseen tarkoitettu lomake avataan ensi viikon keskiviikkona 20.5. osoitteeseen https://sauna.vanhat.fi/kevatkokous-2020/

Jäsenaloitteita otetaan vastaan sähköisesti sähköpostitse 24.5. saakka osoitteeseen tj@sauna.vanhat.fi tai postitse Vaskiniemen osoitteeseen.

Kevätkokoukseen pyritään järjestämään videolähetys, jonka kautta kokousta on mahdollista seurata etänä.

 
Saunan 2 lattiaremontti käynnissä ja Saunaan 6 uudet porrasvalaistukset   Tällä hetkellä Saunatalolla suoritetaan muun muassa Saunan 2 lattiaremonttia sekä saunojen valaistuksen uusimista. Lattiaremontti on venynyt suunnitellusta hieman, koska seinäpaneeleiden alimmat tukielementit olivat vaurioituneet.

Saunojen valaistussuunnittelua on myös tehty. Uutta valaistusta on kokeiltu Saunaan 6. Kyseessä on kuituvalo, jolla pyritään valaisemaan entistä paremmin esimerkiksi portaita kuitenkin säilyttäen saunoille ominainen tunnelma.