Sulje

Jokaisen kuun 1. lauantai on jaettu ja jokaisen kuun 1. maanantai huoltomaanantai

Katso tarkemmat aukioloajat

Saunatalo on avoinna myös helatorstaina

-Naisten päivät ovat maanantai ja torstai

-Miesten päivät tiistai, keskiviikko, perjantai ja lauantai

-Kuukauden ensimmäinen lauantai on on jaettu lauantai

Hinnasto

Jäsen

12 €

Vieras jäsenen seurassa

25 €

Jäsenen lapsi 7-15 v.

6 €

Lapsi alle 7 v.

ilmainen

11 saunomiskerran kortti

120€

3kk kortti - M / N

275€ / 115€

Vuosikortti - M / N

695€ / 275€

Suomen Saunaseura ry

Vaskiniementie 10, 00200 Helsinki
Kahvio/kassa 050 372 4167
(saunojen aukioloaikana)

Y-tunnus: 0116872-9

Tietosuojaseloste

Saunaseuran tarkoitus

Suomen Saunaseura vaalii perinteisiä, kohteliaita saunomistapoja, joiden perustana on toisten saunarauhan kunnioittaminen. Seura vaalii saunakulttuuria ja pyrkii kehittämään suomalaista saunaa ja edistämään sitä koskevaa tutkimusta.

Lehti on ympäristöteko

Sauna-lehden artikkelit

14.04.2022

ympäristövastuu_Grano

Keskustelu ilmastonmuutoksesta kiihtyy ja yritykset, organisaatiot ja ihmiset etsivät kestävämpää tapaa toimia. Tulevaisuudessa joudumme tarkastelemaan monia toimiamme ja niiden kestävyyttä ympäristömme kannalta. Myös Sauna-lehdessä haluamme kantaa kortemme kekoon ja kiinnittää huomiota niin omiin kuin yhteistyökumppaneidemme vastuullisuuteen.

Teksti: Karoliina Saarnikko | Kuvat: Reetta Virtanen & Grano

Sauna-lehden painotalona on toiminut jo useita vuosia suomalainen painotalo Grano.

Ajan hengen mukaisesti otimme etäyhteyden Granon tuotantojohtajaan Markus Jensen-Erikseniin, laatu- ja vastuullisjohtaja Tytti Liveniin sekä avainasiakaspäällikköön Sointu Slavoviin.

Keskustelumme aiheena oli niin Sauna-lehden ekologisuus kuin Granon ympäristö- ja vastuullisuusohjelma, jossa yritys on alan pioneereja.

Markus Jensen-Eriksen, kerro lehtemme lukijoille, onko Sauna-lehti epäekologinen tai aiheuttaako se ympäristölle turhaa kuormitusta?

– Vastaus on ei, Jensen-Eriksen toteaa ykskantaan.

– Ihmisillä on usein väärä käsitys siitä, että sähköisen lehden lukeminen olisi ympäristöystävällisempää kuin printtilehden. Usein ei osata ajatella asiaa siltä kannalta, mitkä ovat sen ympäristölliset vaikutukset, että jokaisella on oma kannettava tietokone, tabletti tai kännykkä, jotka on koottu Kiinasta tuotavista komponenteista ja jotka käyttävät palvelinfarmeja, joita rakennetaan maailmalla yhä kiihtyvämpään tahtiin, Jensen-Eriksen selittää.

– Se on todellakin näin, vahvistaa myös Granon laatu- ja vastuullisuusjohtaja Tytti Liven.

– Lehden lukeminen printtinä on hiilipäästöjen kannalta paljon ympäristöystävällisempää kuin sähköisesti. Kaikella on toki ympäristövaikutuksensa ja näiden vertailuissa tulisikin huomioida aina tuotteen koko elinkaari.

– Printtilehdet tehdään pääsääntöisesti paperista ja usein metsä-, sellu- ja paperiteollisuutta pidetään ympäristöä kuormittavana. Mutta todellisuudessa teollisuudenalana sellu- ja paperituotanto on yksi vähiten päästöjä aiheuttavista teollisuuden aloista, Liven toteaa.

– Lisäksi paperi valmistetaan uusiutuvasta ja kierrätetystä materiaalista ja se onkin yksi maailman kierrätetyimmistä tuotteista.

– Väärät käsitykset johtunevat siitä, että kun internetin käyttö alkoi yleistyä 2000-luvun alussa, meidän alamme oli valitettavan hiljaa ja pikkuhiljaa muodostui käsitys, että kaikki mitä kannetaan puhelimessa tai tabletissa on ympäristöystävällisempää, Jensen-Eriksen toteaa.

– Jos ajatellaan tätä meidän alaamme ympäristön ja uusiutuvuuden kannalta, viimeisimpien tutkimusten mukaan paperi kiertää Suomessa vähintään seitsemän kertaa ja kartonki voidaan kierrättää jopa 25 kertaa. Myöskään muovipohjaiset materiaalit eivät ole rasite luonnolle, jos ne kierrätetään oikein, Jensen-Eriksen kertoo.

– Kunpa myös kaikki kannettavat laitteet voitaisiin kierrättää tulevaisuudessa vastaavalla tavalla, hän toteaa.

Vastuullisuus_Grano
Paperi kiertää Suomessa jopa seitsemän kertaa, kertoo Granon tuotantojohtaja Markus Jensen-Eriksen.

Sauna-lehden paperilaatu on ekologinen

Sauna-lehti sai Saunaseuran viimeisimmässä jäsenkyselyssä paljon kommentteja lehden paperilaatuun liittyen.

Miten arvioisit lehtemme paperilaadun ympäristöystävällisyyttä, tuotantojohtaja Jensen-Eriksen?

– Sauna-lehti on painettu FSC-sertifioidulle silkkipaperille. Molemmat sertifikaatit takaavat, että metsää, josta paperi on peräisin, hoidetaan kestävän kehityksen mukaan. Kriteerit tällaisille sertifikaateille ovat aina hyvin tiukat, Jensen-Eriksen kertoo Sauna-lehden paperilaadusta.

– Haluan myös samalla oikaista sen väärän käsityksen, että päällystämätön paperi olisi ympäristöystävällisempää kuin päällystetty. Näin kun useasti luullaan. Paperin valmistus- ja tuotantomenetelmän suhteen asia ei eroa mitenkään, Jensen-Eriksen vakuuttaa. 

Olisiko mahdollista laskea lehden hiilijalanjälki?

– Kyllä se on mahdollista yksittäisen painotuotteen osalta. Mutta haluamme helpottaa asiakkaidemme tilaamista ja siksi meiltä voi tilata täysin hiilineutraaleja tuotteita ja palveluita. Tällöin tuotteen hiilijalanjälki on nolla, eikä laskentaa tarvitse tehdä. Hiilineutraalien tuotteiden osalta sen aiheuttamat päästöt on kompensoitu ulkopuolisen tahon kautta, laatu- ja vastuullisuusjohtaja Liven kertoo.

Granon yhteistyökumppanina kompensoinnissa toimii Reforest Finland Oy. Reforest Finland Oy on suomalainen yhtiö, joka kompensoi hiilipäästöjä luomalla uutta metsää Suomeen. 

– Koska puu on meillä monen raaka-aineen lähde, on metsitys meille looginen kompensointivaihtoehto, avainasiakaspäällikkö Sointu Slavov kertoo.

– Metsitys on tutkitusti tehokkain tapa poistaa hiilidioksidia ilmakehästä ja Reforest Finland Oy:n metsitys Suomessa tapahtuu todennetusti, hän lisää.

Onko lehden painoprosessissa vielä jotain parannettavaa, jolla olisimme vielä ympäristöystävällisempiä?

– Kyllä kaikki lähtee painotalosta. On järkevää kokonaisuudessaan toimia ympäristöystävällisesti eikä vain silloin kun asiakkaalle halutaan käyttöön joku sertifiointi yksittäisen tuotteen suhteen, Jensen-Eriksen toteaa. 

– Uusi teknologia on ympäristöystävällisempää, sillä modernit koneet kuluttavat vähemmän energiaa kuin vanhat painokoneet. Granon painokoneet ovat myös tehtaalta asti CO2-neutraaleja eli meillä ympäristöystävällisyys huomioidaan myös investoinneissa, hän kertoo.

Grano on noudattanut ISO 14001 -ympäristöstandardin periaatteita toiminnassaan jo vuosia.

ISO 14001 on maailman tunnetuin ympäristöasioiden hallintajärjestelmän malli. Sen avulla organisaatio voi kokonaisvaltaisesti ja tavoitteellisesti parantaa ympäristöasioidensa hallintaa ja edistää kestävää kehitystä.

Vastuullisuus_Grano
Grano on avaamassa Vantaan Koivuhakaan ns.supertehtaan, joka haluaa olla oman alansa ympäristövastuullisin toimija.

Tulevaisuuden tehdastoimintaa

Vastuullisuus ja erityisesti ympäristöasiat ovat olleet Granon toiminnassa mukana yrityksen perustamisesta asti.

Granon vastuullisuusohjelma uusitaan parhaillaan ja lisäksi yrityksellä on tekeillä ns. supertehdas-hanke.

Grano avaa tänä vuonna Vantaan Koivuhakaan modernin tehtaan, johon keskitetään yrityksen pakkaus- ja etikettituotanto, offset- ja digipainaminen, suurkuvatuotanto, pakkaus- ja rakennesuunnittelu sekä logistiikka. 

Sen lisäksi, että keskittämisellä haetaan taloudellista tehokkuutta, uusi tehdas tukee myös Granon tavoitetta olla oman alansa ympäristövastuullisin toimija.

Uuden tekniikan myötä toiminta tehostuu ja kierrätysmahdollisuudet sekä materiaalivalinnat paranevat entisestään.

– Tehdasrakennus on suunniteltu energiatehokkaaksi. Tehtaan katolle asennetaan aurinkopaneelit ja toimintaa pyöritetään 100 % aurinkoenergialla. Tämän lisäksi rakennuksessa on käytössä lämmöntalteenoton-keräysyksikkö, jotta kaikista laitteista ja parista sadasta rakennuksessa työskentelevästä ihmisestä saadaan kaikki heidän tuottamansa lämpö ja energia käyttöön, Jensen-Eriksen kertoo.

Entä kuinka paljon Granon ympäristövastuullisuus vaikuttaa asiakkaiden päätöksiin, valitsevatko he Granon yhteistyökumppaneiksi nimenomaan vastuullisuuden vuoksi?

– Enenevässä määrin kyllä. Asiakkaat kysyvät ympäristö- ja vastuullisuusasioista nykyään paljon. Etenkin suuret yritykset edellyttävät sitä, että nämä asiat ovat kunnossa, Liven toteaa. 

– Asiakaskunnassamme on paljon Suomen suurimpia yrityksiä, joilla on omat ympäristötavoitteet ja he valitsevat yhteistyökumppaneiksi myös tahoja, joissa on ympäristöasiat kunnossa. Emme voisi toimia menestyksekkäästi tällä alalla, jos emme olisi ottaneet näitä asioita huomioon jo vuosia, Liven toteaa.

Isoissa yrityksissä ollaan valmiita maksamaan enemmän ympäristöystävällisestä painotuotteesta, mutta tämä ei kuitenkaan ole aina mahdollista pienille ja keskisuurille yrityksille.

– Asiasta ollaan valveutuneita ja kiinnostuneita, mutta monesti myös talous määrittelee valintoja. Jos ympäristöystävällinen tuote on merkittävästi kalliimpi, sen valitseminen on mahdotonta pienille ja keskisuurille yrityksille, avainasiakaspäällikkö Slavov kertoo. 

– Ympäristöasiat kyllä kiinnostavat myös pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Toivotaan, että trendi on menossa siihen suuntaan, että myös he pystyvät jatkossa valitsemaan ympäristöystävällisen tuotteen, hän toteaa.

Lisää luettavaa